• info@topcapital.vn
  • 0937662149

Quỹ đầu tư chủ động

Quỹ đầu tư chủ động của Top Capital được vận hành từ năm 2018 theo hình thức hedge fund. Quỹ được hình thành từ vốn góp của chính Top Capital và các nhà đầu tư chiến lược với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác. Phương thức hoạt động của quỹ sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản kết hợp với kỹ thuật và AI để thu về nguồn lợi nhuận chủ động bằng nhiều chiến lược khác nhau, đồng thời giúp quỹ có khả năng tạo ra lợi nhuận tích cực dù thị trường có xu hướng tăng hay giảm.

Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu thêm về Quỹ đầu tư chủ động của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email info@topcapital.vn.

Phí quản lý: bao gồm 2% phí quản lý tài sản và 20% cho mọi khoản lợi nhuận mà khoản đầu tư tạo ra từ Quỹ sau kiểm toán.