• info@topcapital.vn
  • 0937662149

Top Resort Vĩnh Hy

Địa điểm: Vĩnh Hy, Ninh Thuận
Tổng diện tích: 9,6ha
Số villa: 45
Quản lý: Savills
Status: Quy hoạch 1/500