• info@topcapital.vn
  • 0937662149

Giới thiệu

Top Capital là nhà quản lý chuyên nghiệp về vốn đầu tư với mục tiêu phát triển các danh mục đầu tư của chúng tôi và các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức một cách an toàn và bền vững nhất. Với đội ngũ bao gồm hơn 30 chuyên gia quản lý đầu tư kinh nghiệm, Top Capital cung cấp các giải pháp hoàn thiện trên thị trường vốn đầu tư riêng lẻ (private equity), thị trường chứng khoán (securities market), các quỹ đầu tư khởi nghiệp và các thị trường tài chính khác.

Tại Top Capital, chúng tôi tự hào có một đội ngũ các chuyên gia quản lý đầu tư đến từ nhiều nền văn hoá và kinh nghiệm khác nhau. Với văn hoá doanh nghiệp chú trọng tới sự đa dạng và tôn trọng các sáng kiến mang lại hiệu quả cho công việc, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu đầu tư an toàn và bền vững.

Chúng tôi hoạt động với nguyên tắc đầu tư như sau:

Trọng tâm chính trong đầu tư của Top Capital là lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và công nghệ y tế, đại diện cho những lĩnh vực phát triển nhanh nhất và ảnh hưởng rộng nhất với phạm vi toàn cầu. Chúng tôi cam kết cung cấp vốn chiến lược cho các công ty ở giai đoạn startup và giai đoạn phát triển, có tiềm năng xuất sắc cho sự đổi mới đột phá và tăng trưởng bền vững.
Chúng tôi đầu tư theo nguyên tắc 3E: Empowering, Equity & Environment.

  • Empowering: Nâng Cao Vị Thế

TPE 2 đầu tư vào các công ty dẫn đầu với tin tưởng rằng bản thân đội ngũ lãnh đạo và nền tảng kinh doanh của họ có năng lực phát triển và mở rộng thị trường. TPE 2 cam kết cung cấp hệ thống các chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế dành cho đội ngũ lãnh đạo tập trung phát triển và tối ưu tiềm năng của từng cá nhân. Bên cạnh đó, sự tư vấn, cố vấn, tham vấn của các Mentor từ các quỹ lớn khác sẽ tạo điều kiện phát triển tối ưu của đội ngũ lãnh đạo tương và doanh nghiệp.

  • Equity: Tài Sản Ròng – Công Bằng Ròng

TPE 2 sử dụng tài sản ròng để tạo ra công bằng ròng cho xã hội thông qua việc tối ưu hiệu quả đầu tư. Với nguyên tắc tạo ra các các cá nhân vị kỷ sẽ là nền tảng cho một xã hội phồn vinh: chúng tôi tập trung thúc đẩy cận biên lợi ích cho các cá nhân trong tổ chức, từ đó họ sẽ tạo ra các lợi ích cho cộng đồng. Lợi nhuận gộp của cộng đồng là tổng giá trị lợi ích mà các cá nhân được TPE 2 đầu tư.

  • Environment: Môi trường bền vững

TPE 2 chọn đầu tư cho các công ty cam kết phát triển bền vững từ hoạt động sản xuất kinh doanh cho tới các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR). Các công ty nhận được đầu tư của TPE 2 cam kết là một Tổ chức bền vững ngay từ lúc gia nhập thị trường, đảm bảo tuân thủ đúng, đủ các tiêu chuẩn của Kinh tế tuần hoàn.

Ngoài nghiệp vụ đầu tư từ chính các quỹ đầu tư của công ty, Top Capital còn được nhiều tổ chức và các doanh nghiệp lớn tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính toàn diện. Các dự án kêu gọi vốn chúng tôi đã thực hiện gần đây bao gồm các dự án trọng điểm về Nhà ở xã hội quốc gia như Dự án Golden City Tây Ninh (vốn đầu tư 2000 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết, Bình Thuận (vốn đầu tư 900 tỷ đồng), tái cấu trúc Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Bình Thuận, tư vấn tài chính toàn diện cho CTCP Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận (cổ phần hoá từ doanh nghiệp Nhà nước), Dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái của CTCP Đầu tư Simon, Đăk Lăk ( vốn đầu tư 1000 tỷ đồng)…

photo-sm-a (1)


Liên hệ