• info@topcapital.vn
 • 0937662149

Dịch vụ Quan hệ cổ đông (IR)

Dịch vụ IR do Top Capital tư vấn và cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn xây dựng chiến lược IR và xây dựng câu chuyện truyền thông cổ phiếu
 • Tư vấn soạn thảo kế hoạch IR định kỳ.
 • Tư vấn soạn thảo bộ tài liệu truyền thông IR (bản thông tin giới thiệu doanh nghiệp, bản tin IR, báo cáo IR định kỳ…)
 • Tổ chức cuộc gặp gỡ, hội thảo, tiếp xúc, trao đổi với Nhà Đầu tư bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân
 • Cung cấp các báo cáo phân tích về thị trường tài chính và cổ phiếu doanh nghiệp, so sánh với các đối thủ cạnh tranh
 • Hỗ trợ xây dựng trang tin CIP quan hệ cổ đông riêng cho Doanh nghiệp; doanh nghiệp được sử dụng hệ thống quản lý và phân quyền thông tin IR
 • Tư vấn hoạt động công bố thông tin
 • Phân tích biến động cơ cấu cổ đông và tư vấn chiến lược cổ đông
 • Hỗ trợ xây dựng quan hệ báo chí tài chính
 • Tư vấn lên kế hoạch ngăn ngừa và xử lý khủng hoảng truyền thông
 • Tư vấn xây dựng trang tin IR online
 • Tư vấn xây dựng Báo cáo thường niênĐối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi để biết thêm chi tiết qua email: info@topcapital.vn